Det er urovekkende tilstander i norsk barnevern for utsatte familier og barn. Vi har eksempler på at omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem skjer på sviktende grunnlag. Det er sterkt traumatiserende for barna det gjelder og en stor belastning for foreldrene. Det viser ikke bare norske barnevernssaker som har vært og er til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), men også tilsvarende saker som har versert i fylkesnemnder og i rettsapparatet.

Master i forvalting og juss sikrer ikke kompetansen

Mange saker behandles med mangel på empati, respekt og forståelse. Dette er et problem som viser en sviktende grunnutdanning. Grunnleggende ferdigheter og personlig egnethet, som er nødvendig for å møte familier og barns behov, løses ikke med en masterpåbygging med forvaltningskompetanse og juss. Mange barn plasseres derfor på sviktende grunnlag, og uten at barnet og familien får den oppfølging og hjelp de har krav på. I tillegg vet vi at det er bemannings- og kapasitetsproblemer i det kommunale barnevernet, med høyt sykefravær, stor turnover og økende arbeidsmengde. Det betyr at det er fritt fram for private barnevernsfirmaer som kommunene blir presset til å bruke.

Stortinget har nylig vedtatt ny barnevernslov som skal gi bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke rettssikkerheten og øke forebyggende innsats. Men vil loven bidra til å løse noen av de problemene som her er nevnt? Neppe. Forarbeidene bygger på flere utredninger uten at faglige forutsetninger for å hjelpe utsatte familier og barn er omtalt. Barnevernsarbeidere har blitt spurt hvilke kompetansebehov de har, men ingen har foretatt systematiske kliniske studier av barnevernsfamilienes situasjon og deres hjelpebehov.

Under Stortingets komitébehandling kom det fram et tydelig politisk skille. Regjeringspartiene og Frp gikk inn for at private firmaer skal kunne utføre undersøkelse og saksbehandlingsoppgaver i barnevernet. I en høringsrunde om dette gikk et flertall imot, med unntak av NHO, Barnevernkompetanse AS og KS. Mindretallet i komiteen mente at utøvelse av offentlig myndighet ikke kan delegeres til private, og at dette er noe det offentlige selv må løse med styrket bemanning i barnevernet. Situasjonen forblir dermed som den er i dag.

Manglende offentlig kapasitet åpner for privatisering

Privat barnevern har utviklet seg til å bli en svært lønnsom bransje. Ifølge VG kjøpte Norge i 2018 tjenester fra private barnevernsfirmaer for 2,9 milliarder kroner. Oslo har årlig brukt 90 millioner kroner på private barnevernsfirmaer. Nå har byrådet vedtatt at alle kommersielle skal ut av Oslo kommune. Barnevernkompetanse AS, som er den største tiltakskjeden i barnevernet, dro inn over 24 millioner kroner i 2015 på saksbehandling for kommunene. Firmaet bruker innleide konsulenter som de leier ut som «selvstendige underleverandører».

Vår velferdsmodell står i fare dersom denne utviklingen får fortsette. Barnevern er og blir et offentlig ansvar og bør ikke drives av kommersielle interesser. Det er i strid med grunnleggende verdier i vår velferdsmodell. Ansvarlige politikere har derfor et tungt ansvar for å sørge for at kommunene som har det utøvende ansvaret, har de ressurser og den bemanning som er nødvendig. Det har Ap, Sp og SV forstått. Derfor trenger vi ny regjering for å få et bedre barnevern.

Artikkelen ble først publisert i avisa Klassekampen 12. august.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.