Jeg er av fastlegekolleger informert om kolleger som opplever det ubehagelig å stille spørsmål om Helseplattformen (HP). Jeg er også informert om at kolleger er pålagt munnkurv. Dette er informasjon som jeg naturlig ikke kan referere kildene til.

Gjennom å koble noen trykte artikler til den informasjon jeg gir gis det grunnlag for å stille konkrete spørsmål om juridisk holdbarhet i det å nekte legene å uttale seg. De totale kostnadene ved HP er høyst uklare, det samme gjelder kostnadene ved å trekke seg fra HP, samt manglende konkurrerende anbud. I tillegg kommer spørsmål knyttet til merarbeidet og følgende for fastlegeordningen. Se leserbrev fra Per Arne Gjelsvik i Fjell-Ljom, 25.mai med tittel «Fastlegesituasjonen i Røros kommune – Hva kan gjøres av lokale tiltak?»

Hvorfor tar ikke kontrollutvalg og riksrevisjon affære?

Jeg og mine kolleger har uttrykt håp om at kontrollutvalgene i kommunene vil reagere. Kontrollutvalgene har mulighet til å vurdere det juridiske grunnlaget for å pålegge taushet. Så lenge kontrollutvalgene ikke blir gjort kjent med det som skjer, har de naturlig ingen mulighet for å gripe inn. Vår er erfaring er nok også at kontrollutvalgene først involveres i etterkant.

Jeg har i tidligere innlegg etterlyst Riksrevisjonen. Bakgrunnen for dette er de enorme beløp det her er snakk om, manglende åpenhet, manglende kritiske vurderinger og konsekvensene for fastlegeordningen.

Vi har håpet pressen ville kunne stille spørsmål til kommunedirektørene og HP om grunnlaget for å nekte fastlegene å stille spørsmål ved forhold rundt HP.

Vi fastlegene har grunnlag for å frykte at HP vil gi oss ekstra ansvar og betydelig ekstra arbeid uten at det er klargjort hvordan dette skal gjennomføres. Arbeid og ansvar i forbindelse med overføring av våre pasientjournaler til HP, redusert behandlingskapasitet knyttet til bruk av to journalsystem (HP og våre egne) osv.

Problemstillingen har stor betydning og vil være avgjørende for fastlegeordningen, for kollegene mine og helsetjenestetilbudet til pasientene våre, dvs. den har nasjonal og avgjørende betydning for helsetjenestetilbudet til befolkningen.

Dette innlegget sendes nå mange aviser

Jeg velger å sende dette skrivet til flere aviser og ber om alle som skjønner alvoret, det følger opp saken.

Til orientering er jeg av HP beskylt for å skremme pasientene (Direktør for medikament og analyse, Nina Kongshaug, «Skremmebildet av Helseplattformen er feil» i Klassekampen 22. februar). I den grad dette er akseptert av pressen, kan det muligens forklare alle avslag på innlegg jeg har sendt til avisene.

Knut Furuseth, kommunelege og fastlege fram til 01.02.2022, deretter veileder for lis-legene og veileder for Meråker kommune. Knut har skrevet flere innlegg i TrønderRød.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.