FO er positiv til rusreformen. Nå regner vi med det blir en omkamp, noe som kan gi muligheter for en god debatt. Denne gang uten at vi havner i skyttergraver, men heller får diskutert utfordringer knyttet til det opprinnelige forslaget.

FO har ved flere anledninger etterlyst mer fokus på det sosialfaglige perspektivet i reformen.
Forebyggende arbeid blant barn og ungdom må styrkes ytterligere, for å sørge for inkludering og ivaretakelse. Likeså hjelpa til de som har utviklet avhengighetsproblematikk. I debatten i forkant av realitetsbehandlinga av rusreformen savnet vi flere perspektiver der sosialfaglig kompetanse kunne bidratt.

Noen perspektiver som må med i debatten

 • Forskning viser en tendens til at rusbruken i samfunnet øker noe når lovverket liberaliseres. Av erfaring vet vi at de som fra før har de største utfordringene lettere havner i et avhengighetsforhold til rus. Hvordan skal vi møte dette?
 • Vi vet at straff øker stigma for en allerede utsatt gruppe, og det er forskning på at de som allerede har belastning får økt belastning og skade av straff. Samtidig vil det at noe er ulovlig, bidra til normdannelse i et samfunn. Hvordan skal vi forholde oss til denne kunnskapen?
 • Vi vet at ungdom er ekstra utsatt ifbm. all form for rusbruk, da hjernen er i utvikling. Vi har eksempler på at ungdom nå tror cannabis er uproblematisk å bruke. Hva skal vi gjøre med det?
 • Soning med relevant innhold kan bidra til at noen får rammer som gjør at de endrer sin rusbruk. Kan det tenkes at noen trenger sterkere rammer enn det behandlingsstedene pr i dag har mulighet til å tilby, for å avslutte en ruskarriere?
 • Psykisk uhelse ligger ofte til grunn for avhengighet, og rusbruk kan føre til psykisk uhelse. Samarbeidet mellom rusfeltet og psykiatrien har et klart forbedringspotensialer som det må jobbes med dersom rusavhengige skal få god nokhjelp.
 • Vi stiller spørsmål ved ressurstilførsel; Dersom allerede pressede kommuner skal utføre flere oppgaver, må det legges inn ekstra midler/ressurser i potten.
 • Hvordan skal vi få hindret at flere havner i et avhengighetsforhold til rus, og samtidig sørge for behandling og ikke straff for de som er i aktiv rus?

Vi henstiller til at disse og andre perspektiver får økt oppmerksomhet. Dette må møtes med kunnskap! La oss få til en offentlig debatt preget av erfaringer fra feltet, og forskning. Slik vil vi kunne få til en rusreform der mennesker med avhengighetsproblematikk ikke straffes for sykdommen sin, men heller tilbys helsehjelp.

Profesjonsfaglig utvalg FO Trøndelag v/Trond E. Reitan og Kristin Nygård

Innlegget ble først publisert i Midtnorsk debatt den 17. november.

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.