At det finnes bøttevis av meninger om hva President Putin har for mål og hensikter med invasjonen i Ukraina, er kjent for de fleste. Men det som har gått litt under radaren er hvilke motiver USA har hatt og har for sine handlinger. Joda jeg vet, politikerne har kappes om å forklare deres motiver. Som alle sammen dreier seg om opprettholdelse av internasjonal lov og rett, små staters rett til å velge sine egne veier og behovet for at demokratiet seirer i kampen mot diktaturet.

Har man hukommelsen noenlunde inntaket vil imidlertid alle disse motivene fremstå så nakne som keiseren i sine nye klær. USA har ved ganske mange anledninger totalt satt til side internasjonal lov og rett når det har passet dem. De har bombet velfungerende samfunn til en rykende ruinhaug (som Libya og Iraq), de har invadert selvstendige land hvis eneste forbrytelse var at folket valgte en regjering som gjennomførte en innenrikspolitikk som USA ikke likte (Guatamala, Cuba, Granada, Afganistan,) de har laget kupp og erstattet folkevalgte demokratiske regjeringer med brutale diktaturer (Chile, Bolivia, Brasil), de har besatt andre land – og holder dem fremdeles besatt (Syria).

Nei, det er så tydelig så tydelig. Internasjonal lov og rett, det skal deres fiender holde seg til. De selv kan bryte loven akkurat når de selv vil. Så hvis vi skal se hva slags motiver USA har for sine handlinger i Ukraina konflikten, så må vi forbi PR byråenes skildringer og medias videreformidlinger av dem.

Hva er da USA sine motiver?

USA har et stort problem. Verdensordningen som har eksistert siden Sovjetunionens kollaps 31 desember 1991, har hatt en regjerende supermakt; USA. Totalt overlegent militært, økonomisk og moralsk. Russland var den gang bare en skygge av seg selv og Kina var fremdeles et forholdsvis fattig u-land. Denne overlegne makten ble brukt, gjentagende ganger til å sørge for at det som skjedde i verden, var i tråd med USA sine ønsker. Hvis ikke, fikk synderen straks merke seg USA sin vrede. Kupp, økonomiske sanksjoner, invasjon, bombing, finansiering av innenlandsk opposisjon osv.

I dag er situasjonen en annen. Kina er blitt en økonomisk og snart militær, stormakt. Så mektig at flertallet av verdens land, faktisk handler mer med Kina enn med USA. Store overskudd i sin utenrikshandel sikrer en sterk og slagkraftig økonomi som investerer voldsomt i ny teknologi for fremtiden. Ikke minst har Kina bragt 800 millioner ut av fattigdom, i løpet av de siste 30 årene. De opplever en stadig økende levestandard.

USA er bare en skygge av seg selv som økonomisk stormakt. Enorme underskudd på handelsbalansen, manglende investeringer i infrastruktur, og økende fattigdom hos flertallet av det amerikanske folket. Faktisk har 50% av amerikanerne opplevd en synkende levestandard i løpet av de siste 30 årene.

Russland, under Putin, har kommet seg på fote igjen etter Jeltsins og hans amerikanske rådgiveres herjinger på 1990 tallet. Levealderen som sank med 10 år for voksne menn i løpet av 1990 årene, er igjen på nivå med tiden før Sovjetunionens kollaps, og er økende. Militæret er reorganisert og blitt effektivt …

Så, for å gjøre det hele verre, sett med amerikanske øyne, Russland og Kina har «funnet sammen». Økonomisk, militært og politisk. Og hvordan vil dette se ut om 10 år? Fortsetter utviklingen, så står USA faktisk overfor en situasjon hvor Russland/Kina har gått forbi dem. Og blitt de økonomisk og militært mektigste landene.

Intet imperium har gitt seg frivillig

Dette kan ikke USA akseptere. Selvfølgelig. Og da gjelder det å gjøre det som er nødvendig for å bremse og svekke disse kommende stormaktene. Og vi kjenner metodene: Målrettede økonomiske sanksjoner som hemmer teknologisk og vitenskapelig utvikling.

Samtidig opprettes et nettverk av militærbaser slik at de to «fiendene» blir helt innringet. Basene lanseres som defensive tiltak mot Russland og Kinas aggresjon. Og media formidler villig denne litt absurde påstanden som en udiskuterbar sannhet. USA har nemlig i dag, i følge dem selv, over 800 større eller mindre militærbaser utenfor USA sine egne grenser. Det «aggressive» Russland 2 stykker og det «aggressive» Kina også 2.

USA har regelmessige flåteøvelser utenfor Kinas og Russlands kyst. Kina og Russland har pr dags dato ikke holdt flåteøvelser utenfor USA sin kyst.

Et ledd i innsirklingen av fienden, er utvidelsen av NATO østover helt inntil Russlands grenser. De landene som enda har vennlige forbindelser med Russland og som utgjør en «buffer» mot NATOs ekspansjon, blir utsatt for kupp av ulike slag. Godt hjulpet og også finansiert av USA og de øvrige NATO landene. I følge den amerikanske vise-utenriksministeren Nuland, brukte USA ca. 5 milliarder dollar på regimeskiftet i Ukraina, som forberedelse til kuppet i 2014. Deretter inviteres de nye «demokratiske» landene med i NATO og NATO er dermed et skritt nærmere Russland.

Vi ser en lignende utvikling i Asia. USA forsøker å opprette militære allianser med asiatiske land som kan hjelpe til med innsirklingen av Kina. The Quad (USA, Japan, Australia og India) er første skritt, men vi kan anta at flere nye medlemmer vil bli invitert inn etter hvert.

Også her under dekke av å beskytte seg mot kinesisk aggresjon. Hvilken aggresjon? Tja, kanskje noe i forbindelse med at Taiwan ønsker medlemskap i The Quad, eller beskyttelse av dem? Og Kina tvinges til å handle?

Vil USA lykkes?

Mye avhenger av hva som skjer i Ukraina. Amerikanske strateger snakker om å gi Russland et nytt Afghanistan. Hvis det lykkes å «årelate Russland» skikkelig, slik at landet kan stykkes opp, eller få et styre som NATO aksepterer, så er det stor sannsynlighet for at også Kina vil bukke under.

Kina blir, ved en mulig kommende sjø-blokade i forbindelse med sanksjoner, avskåret fra livsnødvendige råvarer fra Asia og Afrika. Russland vil ikke kunne være den livlinen som kan levere erstatningsråvarer slik at de kan «stå han av» i og med at landet er et vrak eller i NATOs hender.

Ja da vil nok USA komme seirende ut av dysten og perioden med en enerådende stormakt vil fortsette.
Klarer Russland seg gjennom krisen, så er det høyst usikkert om USA vil lykkes. Da blir alliansen mellom Russland og Kina kanskje for sterk.

Det er mye som står på spill

Kanskje derfor har USA gått så drastisk til verks i sine bestrebelser for å sørge for å knekke Russland.

 • Økonomisk med over 5.000 ulike sanksjoner. Russland er nå det mest sanksjonerte i verden. Til og med er 300 milliarder dollar som Russland har i gull og valutareserver, konfiskert. Russland økonomi skal ødelegges totalt.
 • Kulturelt ved å utelukke russiske kunstnere og idrettsutøvere, fra alle arenaer som USA og deres allierte kontrollerer.
 • Politisk med skikkelig press på svakere nasjoner for å få dem til å fordømme invasjonen og også delta i sanksjonene.
 • Nesten total sensur av alle synspunkter som kan svekke demoniseringen av Russland. Forbud for russiske TV kanaler å kringkaste i USA og andre NATO land. Samtidig er man veldig opprørt over pressesensuren i Russland!
 • Militært med forsendelse av avanserte våpen verdt milliarder av dollar….

Til slutt

Våger man å hevde at det NATOs politikere fremsetter som argumenter for sine handlinger ikke er den fulle sannhet, kanskje ikke engang i nærheten av sannheten, blir man øyeblikkelig beskyldt for å være konspirasjonsteoretiker. Pussig nok får man ikke denne betegnelsen hvis man påstår det samme om russiske styresmakter eller kinesiske.

Hvis vi nå graver litt i verdens historie, så vil vi se, igjen og igjen, at stormakter ikke drives av moral, rettferdighet og respekt for lov og rett. De drives av tenkning av hva som gagner dem selv.

Hvis det tilfeldigvis samsvarer med internasjonal lov og rett, så er det bra. Hvis det kommer i konflikt, ja så gjelder faktisk ikke lov og orden.

 1. Veldig bra artikkel, jeg kan ikke fatte hva våre såkalte oppegående politikere tenker med. De står bak og applauderer vesten inn i en mulig 3dje verdenskrig. Hva skal til for å få åpnet øynene deres?

  Mvh
  Roar

  • Det er ikke vesten som provoserer til 3. verdenskrig, det er helvetes Russland med den syke Putin i spissen. Hvis dere her i trønderrød synes folkemord er ok så er det bedre for alle at siden deres skifter navn til trønderdød. Makan til pisseprat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.