Gazas fiskere er tvunget til å fiske i grunt vann, som regel innenfor 3 eller 6 mil fra kysten, mens det høres med til sjeldenhetene at de kommer ut til de rikere fiskefeltene fra 8 til 12 mil ute. Israel endrer stadig grensene uten forvarsel, ofte flere ganger på ei uke. Grensen på 20 mil ifølge Osloavtalen respekteres ikke av Israel. Hvorfor? Hva ligger bak en slik meningsløshet? Hvorfor tvinges fiskerne til å fiske i fjæra?

Svaret er trolig:

I dette grunne vannet langs stranda pøses det daglig ut 120 000 kubikkmeter urenset kloakk, full av tungmetaller. Første prioritet for IDF under de tre krigene vi har hatt de senere årene har vært å bombe renseanleggene sønder og sammen. Først trodde jeg det var for å plage innbyggerne, men skjønte etterhvert at det hadde et dypere og lengre perspektiv. Hensikten kan ikke være noen annen enn å påføre Gazas befolkning fysiske skader ved å ødelegge drikkevannet og miljøet i de nære havområdene. Når grunnvannet etter hvert trekker seg tilbake pga dypvannsbrønner på den israelske siden av grensa, trekker sjøvannet inn i grunnen. Først var det ubehagelig salt, nå stinker drikkevannet av kloakk.

Det har etter hvert blitt en risikosport å bade i dette forurensede vannet, men at de også må hente maten sin fra dette forurensede vannet har blitt mer risikofylt år for år. IDF (Israel Defense Forces) jobber langsiktig for at Gaza skal bli ubeboelig for palestinerne.

Det er registrert bly og andre tungmetaller i fisken de tar opp, og fisk er viktigste og rimeligste næringsmiddelet i Gaza. Tungmetallene kommer fra kloakkvannet, viser undersøkelser.

 I en undersøkelse gjort av professorene Sällsten og Barregård ved Sahlgrenska i Göteborg er konklusjonen av undersøkelsen: «Tungmetaller förtjänar fortsatt vaktsamhet.»

Maten som vi inntar er den viktigste kilden til eksponering av tungmetaller. Senket IQ på grunn av bly er blitt registrert i denne svenske undersøkelsen, så vel som risiko for sykdommer i nyre, skjelett (osteomalaci) og også tumorsykdommer av kadmium.

Figur 2. Resultat från den metaanalys som allmänt används vid riskbedömning av blyexponering hos barn. Den baseras på sju kohorter av 1 400 barn som följts longitudinellt och genomgått neuropsykologisk testning vid 5–10 års ålder. Justerat för socioekonomi, moderns IQ och utbildning samt födelsevikt. IQ som funktion av bly i blod i μg/l med 95 procents konfidensintervall [5].
Resultatene av meta-analyse som vanligvis brukes i risikovurderinger av blyeksponering hos barn. Den er basert på sju kohorter av 1400 barn fulgt i lengre tid og som har gjennomgått nevropsykologiske tester på barn i alderen 5–10 år. Etter justering for sosioøkonomisk status, mors IQ og utdanning, og fødselsvekt . IQ funksjon av bly i blod i mg / l med 95 prosent konfidensintervall.
Kilde: «Tungmetaller förtjänar fortsatt vaktsamhet». Sällsten og Barregård. Läkartidingen 2014;111:CSSU.

En trenger ikke være forsker for å lese av grafen ovenfor at målt IQ synker med økt blyinnhold i blodet. Tanken er skremmende, er det noen som vil gjøre palestinerne mindre intelligente? Bomber IDF renseanleggene for å påføre palestinerne sykdommer?

I grunt havvann med steinete bunn nord på Gazastripen kan ikke vanlige fiskemetoder brukes. Fiskerne må bruke lite bærekraftige fiskemetoder som bruk av giftige kjemikalier og eksplosiver. Dette er til stor skade for fiskebestanden og alt sjøliv. Giften de bruker, kalles Lannate (methomyl), som er en toksisk substans som har skadelig innvirkning på mennesker hvis de får den i seg. Giften er forbudt i de fleste land. Gravende arabiske journalister har dokumentert at Lannate fortsatt brukes i Gaza. Fiskeren Abu Mohammad beskriver hvordan giften brukes:

Små brødskiver som er dynket i Lannate blir lagt til gjæring. Deretter blir de spredt ut langs den steinete delen av kysten for å fange tre typer fisk som holder til langs klippene. Når fiskene er fanget, blir de omgående sløyet i et forsøk på å fjerne giften i magesekken.

Konklusjonen min er at dette selvsagt er en styrt og bevisst politikk fra Israel. Annen forklaring finnes ikke: Gazas befolkning skal ikke bare sulte, de skal også langsomt forgiftes. Israel vet hva som foregår i enklaven, de har full kontroll og oversikt.

Befolkningen i Gaza skal ifølge en israelsk talsmann «miste vekt uten å sulte i hjel». Dette er ikke tomme ord. En grense for matimport ble ut fra et antatt behov på 2279 kalorier per person per dag, satt til 1836 gram mat per dag per innbygger. Kaloririk mat ble forbudt. Listen over disse matvarene er lang.

Politikken virker – når målet faktisk var at Gazas befolkning skulle sulte, men ikke dø. Sulte gjør de til gangs, over 90 prosent er avhengig av FN’s nødrasjoner.

Innholdet av nitrat i drikkevannet er ti ganger høyere enn WHO’s grenseverdier. Dette fører til anemi og visse krefttyper. En tredjedel av de yngste barna lider av anemi, meldte WHO i 2010.

Fattigdom og mangel på mat fører til underernæring som igjen resulterer i redusert vekst av barna. En tredjedel av barna har denne veksthemningen, forteller Mads Gilbert til Klassekampen, 31. des 2009. 60 prosent av barna lider av blodmangel. Blant 10 prosent av barn under fem år er det konstatert forkrøpling og skader av langvarig undernæring.

Koronaviruset er godt på vei inn i området. Pr. 21. april er det registrert 13.883 smittede i Israel og 177 døde. På Vestbredden er det 314 smittede og to døde mens det i Gaza bare er 15 registrerte tilfeller. Noen fordeler skal en ha av Israels jernring og blokade. Hjelpeorganisasjonene står klare til å rykke inn, men Israels regjering legger kjelker i veien. Hva vil skje med en helsemessig svekket befolkning i et område med sterkt redusert helsevesen om viruset får herje fritt?

Situasjonen blir ikke enklere av at nå har «haukene» overtatt styringa av Israel. Benny Gantz og Benjamin Netanyahu skal alternere som statsministre, allerede 1.juli skal deler av Vestbredden og Jordandalen annekteres, Trumps fredsplan skal forseres. Dette vil trolig skape så store bølger at situasjonen i Gaza drukner og mediemessig blir skjøvet til side. Vi har alle et ansvar for at Gaza ikke skal bli glemt!

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.