Fascismen er kapitalens stormtropper mot arbeidsfolk. Kriminelle voldsmenn i ei statsmakt som angriper streikende og aksjonerende arbeidere, for å hindre at kapitalen mister makta.

Storkapitalister som bilprodusenten Henry Ford, stål- og våpenprodusentene Krupp og Thyssen, I.G Farben, AEG, Standard Oil (Rockefeller), Du Pont og DAPAG -oljeselskapet som etter krigen ble omdøpt til ESSO, samt en rekke andre -alle støttet Hitler.

Nå bruker folk flest dessverre begrepet «fascisme» om nær sagt alt de ikke liker. Ord som «kjønnsfascisme», «naturfascisme» er også med på å trekke oppmerksomheten bort fra ordets opprinnelige betydning.

Forskjellen på fascisme (italiensk, avstraffelsesvåpen som en pisk eller et ris) og nazisme, er stort sett at nazistene legger mer vekt på rasisme og jødehat.

 Sjekker man feks. Wikipedia, Store Norske leksikon eller høyresidas tankesmie Civita, får man konsekvent definisjoner hvor kapitaleierne går fri. Bedre eksempler på at «ord er makt» er det vanskelig å finne.

Wikipedia tilslører

Wikipedia skriver:

«Fascisme er en form for høyre-ekstrem, autoritær nasjonalisme, i opposisjon til både marxisme, sosialisme og frimarkedskapitalisme. De første fascistbevegelsene oppstod i Italia under første verdenskrig»,

Alt dette kan undertegnede være enig i. Men Wikipedia unngår å nevne at kapitaleierne står bak. Det er viktig å skille mellom mål og midler.

Store Norske

«I snever forstand brukes ordet fascisme om den politiske bevegelsen som oppsto i Italia under ledelse av Benito Mussolini i årene under og etter første verdenskrig. Mussolini satt med makten i landet fra 1922 til 1943», skriver Store Norske leksikon.

            Leksikonet definerer: «Fascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, i tillegg til et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad og en imperialistisk holdning utad».

            Javisst, men hvem står bak? Hvems interesser tjener fascismen? Det kommer ikke Store Norskes forfattere inn på, bevisst eller ubevisst.

Civita og fascismen

Den borgelige tankesmien Civita skriver: «Fascismen oppsto som en reaksjon på kommunismen, og har blant annet sine ideologiske røtter i den italienske bondekulturen, hvor kommunistenes ideer om å avskaffe eiendomsretten naturlig nok ikke var særlig populær». «Adolf Hitler var sterkt influert av Mussolini. Nazismen kan betraktes som en radikalisering av fascismen».

Civita forsøker litt indirekte å legge kommunismen og fascismen i samme kurv, men må medgi at:
«I motsetning til marxistenes forestilling om at kampen mellom klassene ubønnhørlig fører til sosialisme og klassenes oppløsning, mener fascistene at historien drives frem av nasjoners kamp for sin egenart. Enkelt forklart er fascismen altså å finne i nasjonalismens ytterkanter».

Joda, men hvor blir det av kapitaleierne og deres interesser?

Fjernt fra venstre

Videre skriver Civita: «I den fascistiske staten ansees sosiale klasser å være naturgitte og nødvendige rangordninger», og at «…fascistene ønsker mer stat og kontrollert marked».

«Den mytologiske ultranasjonalismen, i motsetning til den sosialistiske tanken om et globalt fellesskap, plasserer likevel fascismen solid til høyre på den ideologiske skalaen. Fascistenes tanker om et naturgitt klassesystem og andre rangordninger mellom mennesker, er også fjernt fra venstresiden», heter det på ideologi-produsentens Civitas hjemmeside, som selvsagt heller ikke nevner kapitaleierne som fascismens initiativtagere og støttespillere.  

  1. Leste artikkelen min om fascisme. Er ikke helt fornøyd. Glemte å skrive at den korporative staten også var et viktig redskap for Mussolini. Det var et diktatorisk styringssystem der de korporative institusjonenes viktigste oppgave var å disiplinere medlemsmassene, særlig innen fagbevegelsen og arbeidslivets organisasjoner. Staten skulle selv være en stram korporasjon, med vekt på enhet, disiplin og samarbeid. Med andre ord -klassekamp skulle ikke tillates, det var kapitalens, borgerskapets og de andre elitenes definitive diktatur.

  2. Hei Atle!

    Jeg tror artikkelen er et godt innspill i en debatt som har løpt ganske langt fra oss, mange i dag bruker fascisme for å mene «strengt» eller «autoritær», selv om dette er så unøyaktig til å være selvskadelig.

    Allikevel tror jeg du bommer litt på kjernen i fascisme, på samme måten som Wikipedia, SNL og Civita. Selvsagt er dyp analyse for mye å forvente av både SNL og Wikipedia, men Civita burde virkelig ta med i sin definisjon hva som skaper røttene i fascisme, og hvordan disse røttene skaper den autoritære toppen vi ser. Fascismen er definert av en tiltenkt fortid og står alltid i en reaksjon mot modernisme og fremtiden. Fascisme er mer enn bare en reaksjonær ideologi, den er reaksjonær samtidig som den er revolusjonær, som gir oss en annen byggestein i fascisme, nemlig selv-motsigelse. Fascisme må alltid slåss mot degenerasjonen og korrumperingen av samfunnet vi ser.

    Kan gjerne diskutere dette mer, men anbefaler essayet Ur-Fascism for en helhetlig definisjon av den ikke-økonomiske siden av fascismen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.