Bjørnar Moxnes (R)
Bjørnar Moxnes

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Støtter regjeringen kravene fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp om at Israel må trekke tilbake terrorstempling av norsk-støttede organisasjoner, at Israel avslutter kriminalisering og trakassering av palestinske organisasjoner, slutt på Israels folkerettsstridige anvendelse israelsk lov på okkupert territorium og at det internasjonale samfunn må støtte de palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene, og hvordan vil regjeringen gå fram for å fremme disse kravene i FN?

Begrunnelse

Det israelske forsvarsdepartementet utstedte 19. oktober 2021 en militærordre som erklærte seks fremtredende palestinske menneskerettsorganisasjoner i det okkuperte palestinske territoriet for å være terrororganisasjoner. Samtidig har Israel nettopp godkjent bygging av over 3000 nye boliger i de ulovlige bosetningene på den okkuperte Vestbredden.
De berørte organisasjonene, Addameer, al-Haq, Defense for Children Palestine, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development og Union of Palestinian Women Committees, er alle internasjonalt anerkjente rettighetsorganisasjoner som mottar betydelige bistandsmidler fra europeiske land, også Norge. Israels stempling av dem som terrororganisasjoner innebærer i praksis et forbud mot organisasjonene, og gir israelske myndigheter fullmakt til å ransake og stenge kontorene deres, gjennomføre beslag i eiendeler, arrestere og fengsle ansatte, og kriminalisere og forby offentlig støtte til organisasjonenes aktiviteter. Angrepet på de seks organisasjonene blir sett på som en betydelig opptrapping av å stoppe kritiske stemmer av Israels okkupasjons- og fordrivelsespolitikk.
På spørsmål hva Norge vil gjøre med dette, har Utenriksdepartementet så langt uttalt at de vil undersøke bakgrunnen for beslutningen til det israelske forsvarsdepartementet, og hva dette kan bety for norsk bistand. Svaret er utilstrekkelig. Fraværet av straffereaksjoner på Israels notoriske brudd på humanitærretten og på manglende respekt for internasjonal rett, har bidratt til at Israel anser seg hevet over de normer som gjelder for beskyttelse av okkuperte folk og områder.

Palestinske NGOer har fremmet følgende krav, som støttes av Fagforbundet og Norsk Folkehjelp:
1. at Israel trekker tilbake stemplingen som «terrororganisasjon» mot de seks palestinske organisasjonene.
2. Krev at det israelske myndigheter slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering, og undertrykkelse av palestinske organisasjoner
3. Fordøm den ulovlige anvendelsen av intern israelsk nasjonal lov i det okkuperte palestinske territoriet.
4. Offentlig støtte de palestinske sivilsamfunnsorganisasjonene, samt oppfordre det internasjonale samfunnet til å gjøre det samme.

Rødt slutter seg til disse kravene.

Anniken Huitfeldt (A)
Anniken Huitfeldt

Svar

Anniken Huitfeldt: Sivilsamfunnet i Palestina spiller en sentral rolle for å fremme respekt for menneskerettigheter, folkeretten og demokratiske prinsipper. I denne konteksten bidrar sivilsamfunnet også til å ivareta rammebetingelsene for en forhandlet to-statsløsning, en sentral målsetning i Norges Midtøsten-engasjement. Derfor har Norge over tid vært en sterk støttespiller for palestinsk sivilsamfunn. Det vil vi fortsette å være.

Vi er svært bekymret over den israelske beslutningen om å terrorliste seks palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Vi ble ikke orientert på forhånd. Vi ser alvorlig på anklagene, og har vært i kontakt med israelske myndigheter både lokalt og i Oslo. Det hviler på israelske myndigheter å dokumentere anklagene. Om det ikke fremkommer tilstrekkelig dokumentasjon som underbygger anklagene, vil vi be om at beslutningen blir omgjort. Vi har også tett og fortløpende kontakt med FN og andre givere.

Etter at beslutningen ble kjent, har representanter for norske myndigheter sammen med andre givere og representanter for det internasjonale samfunn, inkludert FN, møtt ledere fra de fleste av de rammede palestinske organisasjonene lokalt i Ramallah. I Oslo har utenriksdepartementet diskutert saken med de to berørte norske organisasjonene, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Vi frykter at konsekvensene av beslutningen vil bli betydelige, både for de berørte organisasjonene og for palestinsk sivilsamfunn.

Vi har tilbakevist tidligere oppfordringer fra israelsk hold om å kutte støtten til navngitte palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner. Tidligere gjennomganger av de berørte organisasjonene utført av ulike givere har ikke avdekket indikasjoner om deltakelse i terroraktivitet.

Vi tar regelmessig opp nødvendigheten av å sikre gode arbeidsvilkår for palestinsk sivilsamfunn, både bilateralt og multilateralt, herunder i FNs generalforsamling og i FNs Sikkerhetsråd. Senest 28. oktober oppfordret vi sammen med 11 andre europeiske land israelske myndigheter til å reversere en beslutning om å bygge 3000 nye bosettingsenheter på Vestbredden.

Jeg viser for øvrig til mitt svar av 3. november på spørsmål nr. 152 (2021-2022) fra representanten Fiskaa og min uttalelse om saken 27. oktober.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.