Dette fantastisk vakre landet Norge er ditt og mitt.

Det er vårt felleseie

Har du vært i utlandet i ein periode, kjenner du gjerne på gleden

med å komme heim. Heim til friheten og retten til å ferdes fritt i fjellet, i skogen og på sjøen. Retten til jakt, fiske og friluftsliv. Denne retten har gjort oss annerledes. Den har gitt oss frihetsfølelse og felleskapsfølelse.

Nasjonen Norge har på sett og vis delt ut små eiendommer til bønder/gårdbrukere og gitt dem retten til å disponere disse i en eller flere generasjoner. Retten og muligheten til å ta ut skog og dyrke jorda for å brødfø seg og sin familie. Og gitt oss andre mat og byggematerialer. 

I motsetning til andre land, har vi vært omtrent fri for landadel. Fri for grever og baroner som har eid  gigantområder og som har disponert disse etter eget hode. Den norske staten har hatt denne retten som adelen har hatt i andre land. Men med en målsetting om å disponere disse arealene til felleskapets beste.

I Norge har vi sett på naturressursene som vår felles arv. Våre lover og demokratiske organer har vært bygd på nettopp dette prinsippet.

Når en foss eller et vassdrag skulle bygges ut, var det for å sikre felleskapet strøm og arbeidsplasser. Ressursene i fjordene og på havet skulle sikre mat og bosetting for befolkningen. Sånn har Norge vært. Det er det som har vært det norske.  Litt ditt, litt mitt.

De som har fått retten til å styre dette landet, styrer nå etter andre prinsipper en det som har gjort Norge godt og positivt annerledes

Våre naturressurser er fra å være tiltenkt felleskapet, er med villig tilrettelegging fra regjeringa, blitt til et investeringsobjekt for utenlandske milliardærer. 

Nå er vi prisgitt et champisskålende styre i Hamburg om trøndere skal få fiske og jakte i det som alltid har vært vårt nærområde.

Nå eies og styres mer og mer av vatnet og vasskrafta i våre elver og vassdrag av utenlandske eiere som er fritatt eiendomsskatt.

Nå kan du bo i London, skatte til Kypros og ta ut milliardoverskudd fra fiskeoppdrett i fjordene i Namdalen.

Nå er det fritt fram for vindindustrien å sprenge landskapet sønder og sammen. Alt for den utenlandske kapitalen og det grønne skiftet.

Det er ei historisk endring i måten å utnytte naturressursene på vi er vitne til.

Det er en helt annen tankegang og filosofi enn det våre forfedre som laget grunnloven hadde.

Dere som har politisk flertall er tildelt retten til å disponere landet vårt til felles beste.

Men har dere retten til å selge landet bit for bit?

Har dere rett til for evig å ødelegge landskapet og livsmiljøet for fugler, dyr, insekter og planter? Og nok en gang begrense muligheten for å opprettholde den samiske kulturen?

Har dere blitt gitt fullmakt til å flytte avgjørelser om vårt land til utenlandske interesser?

Er det virkelig slik at dere på vegne av folket kan vrenge på den norske folkesjela og gjøre akkurat hva dere vil? Er det det som ligger i et politisk demokratisk flertall?

Det er mitt land også!

Finn Rossing

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.