Adresseavisen skriver 10. september om et mulig prosjekt for elektrifisering av olje- og gassutvinning på norsk sokkel. Prosjektet dreier seg om bygging av strømkabel til Draugen- og Njord-feltene. Draugen drives av Okea som hører hjemme i Trondheim. Strømmen skal hentes nokså direkte fra vindkraftanleggene på Fosen og føres ut til plattformene fra Straum i Roan. Okeadirektøren sier at motivet for tiltaket er å redusere CO₂utslippene ved driften. Men direktøren sier også at mindre klimagassutslipp vil redusere miljøavgiftene til selskapet.

Bedriftsøkonomi. Det er her snakk om store investeringer, og prosjektet kan være lønnsomt for Okea av to årsaker. For det første vil investeringen ved kabelen i stor grad dekkes av staten fordi skatteinngangen reduseres som følge av investeringen. Økte utgifter betyr mindre skatteinngang, og med 78 prosent skatt på olje- og gassutvinning finansieres hovedtyngden av investeringen gjennom redusert innbetaling av skatt. For det andre betyr overgang til strøm fra land at gassutslippene ved produksjonen reduseres og innbetalt CO₂ avgift blir lavere. Kabelen og elektrifiseringen vil dermed være bedriftsøkonomisk lønnsom hvis lavere CO₂avgift er større enn investeringskostnaden Okea sitter igjen med etter redusert skatt.

Samfunnsøkonomi. Men når et prosjekt som dette skal vurderes samfunnsøkonomisk må flere andre faktorer trekkes inn. Begrunnelsen for dette prosjektet, i likhet med andre tiltak for å elektrifisere olje- og gassutvinningen på norsk sokkel, er at det gir reduserte CO₂utslipp. Men denne effekten er i høyeste grad usikker fordi redusert forbrenning av gass på plattformene, betyr at mer gass vil være tilgjengelig for forbrenning dit gassen eksporteres i Europa.

Dessuten er energiproduksjonen på Draugen-feltet i likhet med all olje- og gassproduksjon på norsk sokkel en del av kvotesystemet EU ETS. Innenfor dette kvotesystemet settes det et samlet tak på hvor mye CO₂ og klimagasser som kan slippes ut. Og reduserte utslipp på norsk sokkel betyr flere kvoter tilgjengelig for utslipp fra kullkraftverk i Tyskland. Lavere klimagassutslipp innenfor dette kvotesystemet skjer kun hvis kvotetaket reduseres.

Med i den helhetlige vurderingen av dette prosjektet, må også bruken av strøm generelt trekkes inn. Den ikke ubetydelige strømmengden som kreves for denne elektrifiseringen, betyr mindre strøm tilgjengelig ellers. Prosjektet vil i varierende grad være prisdrivende for de øvrige forbrukerne (husholdninger og bedrifter).

Trøndersk strøm. Kraftsektoren i Trøndelag har vært gjenstand for store forandringer de siste årene. En rekke naturødeleggende og svakt funderte vindkraftanlegg har blitt bygget under sterkt misvisende påstander om positive klimaeffekter. Prosjekter for elektrifisering av sokkelen, som Draugen-feltet, føyer seg inn i denne tradisjonen hvor profitt og grønnvasking av olje- og gassektoren seiler under klimaflagget.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.