Da Marie Antoinette, hustruen til kong Ludvig XVI hørte at hennes fattige og sultende undersåtter ikke hadde brød, skal hun omtrent ha bemerket at; de kan vel spise kake eller smørbrød i stedet? Nå kan man kan lure på om Senterpartiet i Antoinettes ånd, har tenkt å fore opp verdens fattige og sultende milliarder på oppdrettslaks?

I det siste utkastet til arbeidsprogram står det nemlig at «Senterpartiet vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten bidra til å styrke matsikkerheten i en verden med befolkningsvekst». 

            Helt ukritisk har SP tatt til seg oppdrettsnæringas gamle propaganda om at «Verden trenger mer mat», men som næringa sjøl etter kritikk har tonet ned. Det blir bare for dumt.    

Gi dem leppefisk

Å bidra til å styrke matsikkerheten høres jo søtt ut. Men hvis man virkelig vil gi de sultende mat, hadde det muligens vært lurere å gi dem de rundt 300 000 tonn soyakonsentrat, de 100 000 tonn fiskemel og fiskeolje som næringa bruker hvert år, ispedd 50 millioner oppdrettslaks og 10 millioner leppefisk som årlig dør i merdene?

            Enda lurere hadde det kanskje vært å satse på oppdrett av karpe , som i 2017 sto for over 30 millioner tonn av verdens oppdrett, mot omtrent 1,3 tonn norsk laks. Karpen er som kjent vegetarianer, og kan enkelt og rimelig oppdrettes der mange av de sultende bor. Nei, kjære Sp, oppdrettslaks er gourmet-mat for verdens rike befolkning, og blir aldri noe annet.   

Flyndre-flat for oppdrett

«Senterpartiet står i en tradisjon som mener at ressursene nyttes best gjennom bærekraftig bruk. Vi kan ikke kun «frede oss fram» til en bærekraftig utvikling – vi må ha fornuftig bruk av naturen», står det i Sps program. Derfor vil Sp «Begrense omfanget av marine verneplaner. «Havområdene skal som utgangspunkt benyttes til bærekraftig matproduksjon og fangst av viltlevende arter», slår partiet fast. 

            Dagens høyre-regjering vil som kjent 5-doble produksjonen i lakseoppdrettet. Sp har ingen innsigelser, men mener «Det er viktig å sikre tilgang på gode lokaliteter for havbruksnæringa», og at det «…legges til rette for videre vekst…samtidig som miljøet og livet i havet blir ivaretatt».

            Sps program for oppdrettsnæringa karakteriseres best ved alle opplagte tiltak som ikke står der. Oppdrettsnæringas trussel mot villaksen i elvene blir ikke nevnt. Heller ikke trusselen mot villaks og sjøørret fra skyer av lakselus i hav og fjorder. Her er det ingen krav om å avvikle anlegg i norske laksefjorder, og ingen trusler om straff hvis oppdrettsvilkårene brytes -for eksempel  at man kan miste konsesjonen. Heller ingen krav om å styrke Mattilsynets, Fiskeriderektoratets eller Miljødirektoratets sanksjonsmuligheter.

Tannløse krav

Sp mener riktig nok at «Reglene for næringa må sikre at rømming og spredning av sykdommer fra merdene ikke skjer. Tiltakene mot disse problemene må styrkes». Men det gis ingen tidsfrister på når tiltakene skal være innfridd. Heller ingen krav om merking av oppdrettslaks, slik at den kan spores, eller om bøter for rømt laks.

            Sp vil også at man må «Sikre bærekraft og god dyrevelferd i havbruksnæringa», og «Iverksette tiltak for å redusere avfall fra havbruksnæringa i norske fjorder, og støtte opp om løsninger som nytter avfall i form av biologisk masse».

            Krav om færre laks i merdene, og om å senke dødeligheten for smolt og laks hadde vært på sin plass. Forbud mot bruk av leppefisk og mot kjemiske midler som skader krepsdyr ville også vært god dyrevelferd. Det hadde heller ikke vært noen skandale for miljøet i fjordene om merdene ble flyttet lenger til havs -eller i noen tilfeller på land. Hører dere, Sp?

Atle Kjærvik

Tidligere artikkel om lakseoppdrett i TrønderRød

  1. Jamen er det trist å registrere SP sitt endimensjonale syn på norsk oppdrett. Trodde de var kommet lengre, men her har noen hver en oppgave. Det er tydelig at de som har skrevet programmet på dette feltet ikke har fulgt med i timen.
    Hittil har noen av oss fokusert på SV, Rødt, MDG og NNF for å oppdatere og forbedre deres program på feltet. Nå må kanskje fokus bli på SP framover…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.