George Monbiot

Klassekampen trykte 21.9.2018 en 
artikkel av journalisten/miljøaktivisten
George Monbiot om miljø og livsstil.

Monbiot angriper de som sier at ‘…hver og en av oss tar ansvar for våre personlige valg i hverdagen. Dette er alt som kan forventes av oss’.  Han skriver at dette er det perfekte uttrykk for misforståelsen om at et bedre forbruksmønster kan redde planeten. Han sier videre at problemene vi står ovenfor er strukturelle gitt av et politisk system fanget av kommersielle interesser og et økonomisk system innrettet på endeløs vekst. 

Jeg tror Monbiot har rett, og synspunktene hans er et spark mot 
mye av det miljø- og livsstilorganisasjonene arbeider for.
For eksempel er både Naturvernforbundet og Fremtiden i 
Våre Hender organisasjoner som mest vektlegger personlig
atferd og ikke så mye drivkrefter.
En grunn til dette er at de skal fange brett og ikke være ‘for politiske’.  
Den vekstbaserte kapitalistiske økonomien utfordrer særlig bruken
av fornybare naturressurser som fisk, skog og biodiversitet, og klimaet.

Det er derfor ikke sånn som den berømte rapporten Vår felles framtid 
(Brundland rapporten) hevdet i 1986 at overutnytting av naturressurser som hovedregel er fattigdomsdrevet. 
Klimaproblemet har liten sammenheng med fattigdom, det i stor grad knyttet til økonomisk vekst. 
Jeg skal illustrere dette ved å gi noen tall for sammenhengen mellom karbonavtrykk og rikdom.  

Det er derfor ikke sånn som den berømte rapporten Vår felles framtid 
(Brundland rapporten) hevdet i 1986 at overutnytting av naturressurser som hovedregel er fattigdomsdrevet. Klimaproblemet har liten sammenheng med fattigdom, det i stor grad knyttet til økonomisk vekst.
Jeg skal illustrere dette ved å gi noen tall for sammenhengen mellom karbonavtrykk og rikdom.  

Karbonavtrykket forteller hvordan forbruket til personer og land bidrar til klimagassutslipp. Dette målet er forskjellig fra produksjonsbasert utslipp, og forskjellen er at handelsstrømmene regnes med. Dette betyr at for eksempel at når nordmenn kjøper verktøy og elektronisk utstyr fra Kina, blir dette forbruket tilskrevet klimagassutslipp i Norge, og ikke i Kina. De konsumbaserte utslippene er stort sett høyere enn de produksjonsbaserte i rike land, mens det er motsatt i fattige eland. 
Når vi da ser på de konsumbaserte utslippene, er det for det første slik at rike land har et langt høyere karbonavtrykk enn fattige land. Mens forbruket bidro til et karbonavtrykk på om lag 13 tonn per innbygger for Vest-Europa i 2015, var det noe over 6 i Kina og litt under 2 i Afrika.
I Nord-Amerika var det hele 22, mens verdensgjennomsnittet var litt over 6 tonn per innbygger. 
Fordi forbruk og forbruksmønster har nær sammenheng med inntekt, finner vi også at karbonavtrykket øker med inntekten til en person. Og internasjonale data viser at det stort sett er slik at en dobling av inntekten gir en dobling av det karbonavtrykket. Denne sammenhengen gjelder i de fleste land. Dette betyr at forbruket til en person i Norge med 800.000 i årsinntekt (i gjennomsnitt) bidro til dobbelt så høyt klimagassutslipp som forbruket til en person med årsinntekt 400.000. Som igjen (i gjennomsnitt) bidro med dobbelt så stort karbonavtrykk til personen som tjente 200.000.   
Rike personer er større klimasyndere enn mindre rike. Og økonomisk ekspansjon og vekst er en viktig grunn til at løsningen på klimaproblemet vanskeliggjøres. Kildesortering og mindre bilkjøring er viktig. Men mindre bilkjøring gir mer penger til annet forbruk, og denne rekyleffekten er en dominerende kraft. Og mer kildesortering gir god samvittighet til mer reiser og forbruk. Både rekyleffekten og forbruk øker med inntekt og vekst. Dette er jo dilemmaet også alle miljøbevisste er fanget inn i; det vekstbaserte, verdenskonsumerende system som kalles kapitalisme.  
 

Han sier videre at problemene vi står ovenfor er strukturelle gitt av et politisk system fanget av kommersielle interesser og et økonomisk system innrettet på endeløs vekst.


    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.