For bare ett tiår siden var Rødts klima- og miljøprogram temmelig tynt. Men dagens prinsipp- og handlingsprogram teller til sammen over 25 grønne sider. Denne artikkelen er en kortversjon av Rødts prinsipp-program (pp 2019). En kortversjon av miljøkapitlene i det nye handlingsprogrammet kommer i neste artikkel. Rødt er i ferd med å bli grønt!

Red.: Atle har tidligere skrevet om flere partiers gamle partiprogram

Rødt og SV er etter min mening de eneste partiene som i praksis kan føre en effektiv klima-, natur- og miljøpolitikk. Det er også mye bra i MDGs program, men klasseanalysen mangler.

            Rødt mener dagens klimautfordringer «…må ses i sammenheng med kapitalismens irrasjonelle og udemokratiske natur. Krav om kontinuerlig økonomisk vekst setter land og selskaper opp mot hverandre i en dødelig konkurranse om ressurser. 100 av verdens selskaper står for over 70 prosent av verdens klimagassutslipp. Disse er ikke demokratisk styrt, og bruker sin økonomiske makt til å motvirke reguleringer som kan hindre dem i sitt profittjag» (sitater fra Rødts prinsipp-program i anførsel).

            Det er bare de sosialistiske partiene Rødt og SV som utfordrer kapitalismen, og som vil overføre makta over industri, næringsliv og eiendom til folket. Bare da kan handlingslammelsen overfor klimaproblemene og naturplyndringa ta slutt. Det haster, for allerede i dag brukes det mer naturressurser enn det som er innenfor naturens tålegrenser.

For en grønn sosialisme og en bærekraftig industri

Rødt mener den alvorligste trusselen mot menneskeheten er de menneskeskapte klimaendringene. «Kapitalismen er en trussel mot livet på kloden. Kapitaleiernes muligheter for kortsiktig økonomisk gevinst prioriteres høyere enn miljøet på lengre sikt. Dette fører til rovdrift på naturen», står det i pp.

            «Jorda har begrensa med naturressurser, og det er grenser for hvor mye naturen og miljøet kan ta imot av utslipp og avfall før det blir uopprettelige skader. Skal dette unngås, må økonomien respektere tålegrensene til naturen. Jordas økologiske systemer er komplekse og sårbare, og står nå på randen av sammenbrudd, med ufattelige følger for alt liv på jorda», advares det i pp.

            Den industrielle kapitalismen har ført til en komfortabel økning i levestandard, særlig for innbyggerne i rike, industrialiserte land. Men levestandarden er bygget på kortsiktige profitthensyn, ikke økologisk bærekraft.

            «Resultatet er at vi beveger oss urovekkende raskt mot økologisk kollaps. Den vil i første omgang ramme de fattigste og mest sårbare av klodens innbyggere hardest, de som har bidratt minst til problemet. Ingen samfunn vil imidlertid bli skånet, og også Norge står overfor drastiske økologiske og politiske endringer. Klimaendringene fører allerede til sult, tørke, vannmangel, krig, konflikt og at folk tvinges ut på flukt» heter det videre i pp.

Skapningens herrer

Siden opplysningstiden og framveksten av kapitalismen har menneskeheten over store deler av kloden sett på seg selv som herskere over naturen snarere enn som en del av den. Naturressurser har kun eksistert for å bli hentet ut og utnyttet, uten tanke på fornybarhet, økologi og andre levende skapninger. Denne tankegangen har ført til enorm forurensning og overproduksjon, og er i ferd med å sette oss i en farlig situasjon hvor vi raskt kan gå tom for viktige råvarer som er avgjørende for vår overlevelse.

            «Det er derfor nødvendig å redefinere vårt forhold til naturen, ressursutnyttelse og bærekraft. Denne helt nødvendige tilpasningen av tanke- og levesett på planeten behøver ikke å føre til den arbeidsledigheten og kaoset som mange av våre politiske motstandere, i sin fornektelse av de økologiske realitetene, advarer mot. Snarere kan det føre med seg en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser globalt, sterkere fellesskap, bedre offentlige tjenester og redusert arbeidstid, samtidig som sysselsettingen opprettholdes», skriver Rødt. 

Natur framfor profitt

Rødt ønsker å gjennomføre en industriell revolusjon som bygger videre på Norges allerede eksisterende, energieffektive og høyproduktive industri. En grønn og rettferdig omstilling av norsk økonomi med ny industribygging er nødvendig for å sikre arbeidsplasser og bidra til at Norge kan bli et nullutslippssamfunn. Det er mulig å sette øvre grenser for ressursutnyttelse, slik at vi ikke henter ut mer fra jorda og havene enn det naturen selv kan reprodusere.

            «Vår planet har fortsatt ressurser som kan dekke alle menneskers behov. Når de ikke gjør det i dag, er det fordi ressurser og makt er grovt skjevfordelt. For å hindre en økologisk kollaps med enorm lidelse og død som følge, også for dyrene, plantene og insektene som deler planeten med oss, må vi sette alle menneskers behov for en beboelig klode foran kortsiktige behov for vekst og profitt».         

            «En stadig forventing og målsetning om økonomisk vekst lar seg ikke kombinere med en bærekraftig global utvikling. Folkestyrets posisjon må styrkes og vitaliseres slik at mennesker i felleskap kan ta grep om sin egen felles framtid», understrekes det i Rødts prinsipp-program.

(Foto: Den gamle sildoljefabrikken i Lysøysund, som nå er Scanbios fiske- og dyreforfabrikk.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.