I begynnelsen av november kom utvalgsrapporten ‘Skattlegging av havbruksvirksomheten’ publisert som NOU 2019:18. Flertallet i utvalget gikk inn for at den ekstraordinære avkastningen i næringen bør gis en grunnrentebeskatning slik at 40 prosent av profitten beskattes. Mindretallet gikk imot grunnrentebeskatning, slik at dagens beskjedne beskatning videreføres. Begrunnelsen var frykt for utflytting av bedrifter til utlandet. LO sin representant i utvalget tilhørte dette mindretallet.

Nylig gikk høringsfristen for utvalgsrapporten ut. Det framgår her at LO ikke har noen mening om saken, mens Norges Bondelag støtter mindretallet om en fortsatt beskjeden beskatning av næringen.

Avkastningen i oppdrettsnæringen har vært enorm de siste årene. Grunnen er ikke at oppdretterne er spesielt dyktige og arbeidsomme, men gode internasjonale markedsforhold samtidig som næringen er regulert via konsesjonssystemet. Det er mange gode grunner for denne reguleringen. Miljøproblemene er betydelige, og store mengder lakselus gir økt dødelighet for villaksen. Rømming fra merdene svekker også genetikken til villaksen. Som følge av denne reguleringen har de bedriftene som har vært inne i næringen vært beskyttet fra konkurranse og fått en ekstraordinær profitt. Og de betaler ingenting, eller svært lite, for bruken av fellesskapets knappe fjord og havressurser egnet for oppdrett. Med i bildet hører også at næringen i dag i betydelig grad er dominert av noen få store multinasjonale selskaper som delvis er utenlandsk eid.

At LO ikke har noen mening om grunnrentebeskatning av denne næringen er oppsiktsvekkende. Det må bety at LO synes det er greit at oppdrettsnæringen og store multinasjonale konserner skal kontrollere og benytte viktige norske naturressurser vederlagsfritt.

At Bondelaget går imot grunnrentebeskatning er også oppsiktsvekkende. Norges Bondelag organiserer en betydelig del av den norske bondestanden, og gjerne de største bøndene. Bøndene mottar betydelig økonomisk støtte fra fellesskapet. Denne økonomiske støtten er subsidier for en negativ grunnrente i landbruket. Subsidier for egen negativ grunnrente er derfor greit, mens beskatning av en høy positiv grunnrente for søkkrike lakseoppdretter ikke er greit. Merkelig logikk.

Anders Skonhoft
professor samfunnsøkonomi

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.