Vinteren ble lang i år. Isolert fra hverandre i koronaens tid, stort sett avskåret fra markeringer som ellers samler oss i mai. Det er derfor befriende å samles foran Rådhuset på Steinkjer denne iskalde vårdagen med oppropet om at vi vil evakuere barna fra Moria. Alle de barna som måtte flykte fra sine hjemland, grunnet kriger drevet fram av NATO og allierte.

Rødt og SV står bak markeringen og leder i Rødt Steinkjer Håvard Krogstad-Wiborg, åpner med en appell. Han og partiet har med folkelig mobilisering og aksjoner skapt en plattform i byen. Dette er en av mange politiske samlinger de har medvirket til. Partiet har tillit i befolkningen og de har i løpet av kort tid reist viktige kamper i bygdenes by.

Hvilke visjoner ønsker Rødt i Steinkjer å virkeliggjøre?

Svarene får vi i etter markeringa i møte med Håvard som er leder for lokallaget.

Håvard Krogstad-Wiborg

Stå opp for de svake og bygge demokratiet

Dette er de to hovedsaker som gjennomsyrer lokalpartiets program. Rødt Steinkjer ble stiftet i 2016 og markerte seg sterkt ved kommunevalget i 2019. Eget program for perioden viser at partiet tar oppgavene på alvor og dem fikk 7,2 % oppslutning ved valget. Håvard som for øvrig også er nestleder i Fagforbundet Steinkjer, sitter nå i kommunestyret sammen med Camilla Bilstad og Finn Rossing. Camilla representerer også partiet i formannskapet.

Kulturhus for hvem?

Som i så mange andre kommuner vil de som styrer Steinkjer bygge nytt kulturhus for å tiltrekke seg større kjendiser. Så langt er det satt en prislapp på 520 mill. men åpenbart er ikke alle utgiftene tatt med. Finansieringen skal gjennomføres med et disposisjonsfond som nå er på 200 mill. I 2019 ble det et driftsoverskudd i kommunen på 32 mill. mens sosialstønaden ligger under anbefalt norm og eventuell barnetrygd blir trukket fra stønaden. Rødts viktigste sak er å endre denne praksisen. En forvaltning der penger tas fra sosialstønad til de som åpenbart ikke får endene til møtes, skal finansiere et signalbygg for de kultiverte. Så langt har kommunestyret stemt imot å bevilge 2 mill. for å kompensere tap av barnetrygda til sosialhjelpsmottakere. Pengene skal brukes til praktbygget som allerede har slukt store beløp, og som har skjulte utgifter som Rødt har gravet i for å synliggjøre.

Steinkjer er sentrum for store landbruksområder med hardtarbeidende familier som har forvaltet jorda i generasjoner, uten å ødsle og uten store personlig gevinster. Kulturen er folkelig og usnobbete, i sterk kontrast til økonomiske prioriteringer som setter signalbygg høyere en rettferdig fordeling og trygge levekår for alle. Og hva med kommunens distrikter, burde lokale kulturhus og forsamlingshus rustes opp til glede for mange flere med et tiltrengt bidrag til en lokal og folkelig kultur? Til en fornuftig pris?

Demokrati

Steinkjer er bygdenes by. Etter kommunesammenslåingene i 1964 og 2020 har byen nå innlemmet totalt 6 tidligere distriktskommuner. Rødt vil styrke demokratiet og gi innbyggerne lokalt reell mulighet til å påvirke beslutninger som angår dem selv. Deltagende budsjettering for velforeninger, senket krav til antall underskrifter ved innbyggerforslag og større innflytelse til bolystprosjektene er noen av tiltakene Rødt foreslår. Dette er viktig i en tid med økt skille mellom by og land. Grendene skaper verdier men mister gode fellesfunksjoner når tjenestene samles i byen.

Partiet ønsker på samme måte at alle medlemmer og sympatisører bidrar i utvikling av politikken. Møtene i kommunestyret forberedes med åpne gruppemøtene for alle som ønsker å delta. Dette er populære møter som ofte samler 15-18 engasjerte personer, med diskusjoner og servering som skaper gode sosiale rammer.

Vi ska skap mye farsk

Dette sa Finn Rossing til Trønder-Avisa på valgvaken sist høst. Metoden er å engasjere folk til å stå opp for sine interesser. Rødt i Steinkjer har siden etableringen, bidratt til å åpne den politiske atmosfæren. Lokale aksjoner og initiativ har blitt vanligere og nå har aksjonistene også en stemme i kommunestyret. Rødt sitt nye kraftsentrum i Nord-Trøndelag inspirer også flere lag i distriktet. Vi i TrønderRød vil følge opp!

Eli Wæhre
Utflytta Eggesbygg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.