En kveld i slutten av juni organiserte vi et debattmøte i Rødt, som ga viktige impulser i arbeidet med byplanlegging for Trondheim. Innlederne ga oss et verdifullt innblikk i behandling og saksgang i to sentrale byggeprosjekt i byen.  

Kritikken av prosjektene har i liten grad ført fram, noe som begge innlederne kan bekrefte. De beskriver en politisk styringskultur som i stor grad har vært lukket for andres perspektiv. Viktige kritiske innspill har typisk nok ikke ført fram.  

Sakene er to helt adskilte initiativ. Campus viser til en felles organisering av et fysisk samlet universitet på Gløshaugen. Mens Ocean Space, er to nye havbasseng på Tyholt, hvor NTNU og Sintef skal drive forskningsprosjekt. Tiltakene har helt klart fellestrekk på mange nivå som vi ønsker å sette søkelyset på.

UKLAR ØKONOMI

Når dere leser dette, er det enda uklart hvilken økonomi og utforming prosjektene vil få framover. Planene har skrumpet inn som resultat av nye politiske føringer og innstramninger. På mange vis er premissene for lengst brutt men store ord om forskning i verdensklasse eller et forent akademisk miljø i Trondheim, er illusjoner som det er krevende å argumentere mot.

Planene er nå presset til ytterpunkt i forhold til det opprinnelige. Argumentene er svake, men ideene lever videre. De er solgt inn og godtatt av allmuen som gode initiativ. Få utfordrer ved å trå utenfor dette narrative.

Dette er kanskje kjente fenomen? Det er iallfall verd å legge merke til følgende:

For det første; Begge disse prosjektene fører til investeringer i milliardklassen, i en størrelsesorden som gir inntrykk av at konseptene er av særdeles stor betydning. Hevet over andre nødvendige samfunnsoppdrag og fornuftig pengebruk.

For det andre; Målene er basert på visjoner, eller bedre utopier? Argumentene preges av fyndord og motto, som igjen dekker over og samler flere sprikende interesser både faglig og økonomisk.  

CAMPUS

Arve Hjelset er førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU. Han har ved flere anledninger uttalt seg om utbyggingsplaner for Campus som et usikkert prosjekt. Han viser også til utbredt skepsis blant de ansatte ved NTNU. De ser på ingen måte fordelen ved en sammenslåing, men risikerer forringelse av arbeidsmiljøet med mindre areal til kontorplasser, undervisning og tverrfaglig samarbeid. Dessverre har få tatt til orde for felles opprop eller en organisert motstemme. De ansatte er ikke delaktig i prosessen.

Hjelset mener det ikke er sannsynlig at yrkesgrupper finner sammen i tverrfaglige prosjekt ved at de tilfeldig møtes i trappa eller kantina, det har liten rot i virkeligheten. Som vi vet har NTNU nylig fusjonert inn høyskolen i Gjøvik og Ålesund, på tross av fysisk avstand. Hva med behov for geografisk samlokalisering her?

Han ser ikke at sammenslåing vil gi noen kvalitetsforbedringer. Presset på arbeidsrom vil i verste fall føre til at flere velger hjemmekontorløsning. Et opplagt hinder for samhandling mellom underviser og student og tverrfaglighet.

Hjelseth, er opptatt av at prosessene blir uangripelig når de innvidde blir styrt av visjoner med sprikende interesser. Som ved campus-prosjektet hvor ideen er samlokalisering er en overordnet premiss.

OCEAN SPACE

Like usikker er milliardinvesteringer i Ocean Space. Bassengbyggene på Tyholt kommer til å koste flere milliarder av en totalsum til Ocean Space Centre på nesten 10 milliarder kroner. Det planlegges med to store basseng, et kvadratisk havbasseng og et rektangulært sjøgangsbasseng. Det er reist tvil om det største laboratoriet, sjøgangsbassenget, er nødvendig.

De nye planene som foreligger, innleder Elin Marita Hermunstad, er ikke så veldig forskjell fra de bassengene som eksisterer på Tyholt nå i dag, hverken i størrelse eller funksjon. Dette er noe av kjernen i det Elin Marita Hermunstad formidler.

Hun mener at det bestående bassengområdet kan utbedres med mindre midler, og skjerme dagens boligområde for enorme belastninger i byggeperioden.

Hun er doktor ingeniør i marin hydrodynamikk fra NTNU og var ansatt i Marintek og Sintef Ocean fra 1998 til 2019. Personlig har hun betalt en dyr pris for å ta til motmæle.

MOTARGUMENTER

Prosessen ved Ocean Space er godt kjent i media takket være mange beboerne som er svært kritisk til at nabolaget blir byggeplass. Tema for møtet er å få innsikt i de faglige motforestillingene. Hermunstad har en systematisk gjennomgang av sentrale sider ved det faglige grunnlaget og styringen av prosjektet. Hun stiller kritiske spørsmål med faglig tyngde og argumenterer blant annet med følgende innvendinger:

– Vi har nye beregningsverktøy og en helt annen regnekraft enn tidligere. Etter hvert vil vi kunne regne på det aller meste. Dermed blir det mindre behov for testing i basseng.

-Man har jo havbassenget nå. Det fungerer bra, men trenger oppgradering og spesielt en forbedring av strømningsanlegget. Som allerede nevnt er det ikke så åpenbart nyttig å bygge to nye basseng som egentlig har ganske lik funksjonalitet.

Elin Marita Hermundstad understreker spesielt at forskernes ytringsfrihet er kneblet i frykt for å miste den statlige milliardstøtten. Den planlagte løsningen for Ocean Space Centre er sterkt omdiskutert i fagmiljøet. Det stilles kritiske spørsmål som gjelder manglende faglig forankring av prosjektet, markedsgrunnlag, lønnsomhet, og risiko knyttet til selve utbyggingen, noe hun har gått ut med i pressen ved flere anledninger.

Det er kritisk som hun sier, at Ocean Space ikke er faglig forankret med pådrivere som mangler innsikt i saken. Og vi innser at det i aller høyeste grad også gjelder de fleste av oss.

TJENT MED Å TENKE OM IGJEN

Media har ikke belyst den enorme pengebruken som ligger i planene. Penger fra felleskapet hvor de med minst rammes hardest med en befolkning hvor over en halv million nordmenn lever under grensa for lavinntekt. Store ord om å bekjempe fattigdom og ulikhet, blir uten mening, i forhold til det sløseriet disse tvilsomme prosjektene legger opp til.

Vi trenger politikere som tar ansvar ved å mobilisere til kollektivt opprør. Vi lar oss beklageligvis lure av slagord om nytten.

Følg oss her på Facebook

Fra media:

https://www.adressa.no/nyheter/i/Kz4q56/det-store-bassenget-til-flere-milliarder-er-helt-unodvendig
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/himmel-og-hav-her-skal-man-kaste-tre-milliarder-i-sluket-og-odelegge-lokalmiljo/o/5-95-260649
https://www.universitetsavisa.no/institutt-for-marin-teknikk-ocean-space-center-pal-lader/ntnus-aktivitet-vil-vaere-bedre-ivaretatt-ved-en-renovering/198848
https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/i/oWo277/ocean-space-centre-jeg-ser-spillet-som-foregar-foran-oynene-pa-meg
https://www.universitetsavisa.no/arve-hjelseth-campusprosjektet-ntnu-styret/ikke-avskriv-null-alternativet/362430

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.