22. August var siste frist for å levere innspill til EUs plan Repower EU, knyttet til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet, tre EU-direktiver som, ifølge Olje- og energidepartementet, ennå ikke er godkjente i Norge.

Allerede er det registrert mer enn seks tusen høringssvar, og tallet på innsendte bidrag er enda høyere. Nå gjelder det at Stortinget følger opp, slik at vi får stanset denne «kongeveien» til naturødeleggelse, som det heter i et av innspillene.

Innholdet i Repower EU-planen fremstår som udemokratisk og forhastet, og det samme kan man si om gjennomføringen. Saksdokumentene er skrevet på et tungt og byråkratisk engelsk. Språkrådet har klaget på dette uten at klagen ble tatt til følge. Vi må kunne forvente at saksdokumentene presenteres på norsk, og i et språk som man ikke må være jurist eller byråkrat for å forstå, før høringsperioden på åtte uker begynner å løpe.

Om Repower EU implementeres, vil myndighetene utpeke såkalte «renewables go-to areas», hvor vindkraftprosjekter vil kunne få forenklet hastebehandling, uten krav om gjennomføring av prosjektspesifikke konsekvensutredninger.

Her rokker man ved noe helt grunnleggende – retten til å bli hørt når man er berørt av en utbygging. Det regimet EU nå legger opp til, som toppledelsen i Arbeiderpartiet og Høyre ser ut til å omfavne ukritisk, vil komme i direkte konflikt med flere norske lover, blant annet naturmangfoldloven, havenergiloven og plan- og bygningsloven.

Allerede er det påvist mange lovbrudd i vindkraftsaker, så her er det all grunn til bekymring. Et grelt eksempel er høyesterettsdommen som falt i Fosen-saken 11. oktober 2021, og den manglende oppfølgingen av denne dommen. Når våre ledende politikere nekter å rette seg etter en enstemmig høyesterettsdom, er det vanskelig å påstå at vi har et velfungerende demokrati med en reell tredeling av makten. Tvert imot virker det som om det er kapitalinteresser som rår, på bekostning av urfolks rettigheter og på bekostning av naturmangfoldet. Vi må derfor si klart nei til Repower EU.

Christina Fjeldavli, styremedlem i La Naturen Leve

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.