Bystyret

Dårligste kommunebudsjett på 20 år – helt unødvendig.

TrønderRødt mottok budsjett samarbeid Sv og Rødt, fra Arne Byrkjeflot desember 208. Et budsjettet preget av menneskelige hensyn.
Er et ansvarlig prosjekt? Nei,  ikke bare leverer Rødt og SV et balansert budsjett, de viser til et budsjett med et overskudd på over 300 millioner.
Hva sier Onkel Skrue?

Da de rødgrønne kom til makta, var de fornøyd med  budsjett som gikk i overskudd. De siste årene har handlingsreglene utviklet seg slik at det er umulig å lage et budsjett som sikrer velferden i Trondheim.

Torsdag 20.12 ble det dårligste kommunebudsjett siden de rødgrønne overtok i 2003 vedtatt.  
Spesielt ille er det for psykisk utviklingshemmede som år etter år utsettes for nedskjæringer og
 må vente lengre og lengre inn i voksenlivet for å få egen bolig. Når det endelig er blitt en norm
for hvor mange ansette det skal være i barnehagen, så kutter de i bruken av vikarer når folk er syke.
Ikke en gang eldreplanen innfris.  

I år har Rødt og SV laget felles budsjett. Mens Otterviks allianse flytter på 86 millioner så flytter Rødt og SV
på 172 millioner. Og innfrir der bystyreflertallet svikter. 

Da er det sikkert et uansvarlig budsjett? Nei,  ikke bare leverer Rødt og SV et budsjett med overskudd, vi leverer
et budsjett med et overskudd på over 300 millioner.
Onkel Skrue 

Da de rødgrønne kom til makta så var de fornøyd med  budsjett som gikk i overskudd. De aller siste årene har de
laget seg handlingsregler som gjør det umulig å lage et budsjett som sikrer velferden i Trondheim 

Utbytte fra Kraftfondet. 

Den nyeste handlingsregelen er at ikke ei krone av overskuddet fra kraftfondet skal gå til drift og velferd. 
Før salget av E-verket i 2002 fikk Trondheim Kommune et utbytte som gikk rett i bykassa og ble brukt til drift 
og velferd.  Så solgte Høyre og FrP E-verket med den begrunnelse at det ville gi mer til bykassa. Det gjorde det
 slett ikke, men overskuddet  gikk hvert eneste år til drift og velferd.  2019 er det første året at ikke ei krone skal
 gå til drift, alt skal gå til  investering. 

Slik forsvant 87 millioner fra budsjettet i 2019

Ekstraordinære avdrag. 

Det er lovbestemt at  avdrag på lån skal betales ut fra levetida på investeringene. Den er 34 år, kommunen betaler
ned raskere, på 30 år.  

Slik forsvinner 47 millioner fra budsjettet i 2019. 

Men ikke bare skal det nedbetales raskere enn loven tilsier, i tillegg kommer ekstraordinære avdrag. 
I 2019 på hele 229 millioner.   

Venstre-Sentrumalliansen strakk seg til å senke summen med 47 millioner, til 182 millioner. 
Slik forsvant 182 millioner fra budsjettet i Trondheim Kommune. 

Pengebingen. 

Sjøl om lån nedbetales u rekordtempo,  går kommunen med store overskudd.  I  2015 med 139 millioner,
2016 med 255 millioner , i 2017  med 440 millioner.  Vi vet allerede at overskuddet i 2018 vil bli over 200 millioner.  

Litt, svært lite,  av overskuddet går til drift og bedre velferd, Noe går til å øke egenkapitalen i Trondheim kommunale 
Pensjonskasse, men det aller meste går til  å bygge opp fond, som nå er oppe i 805 millioner. Det skal sikre kommunen
 i dårlige tider, men trenger vi over det doble av tapet under finanskrisa i 2010? 

Hvorfor spinkes og spares det  nær økonomien er god? 

Fordi Høyre og Adresseavisa i år etter år har hamret inn myten om gjeldsrammede Trondheim og  dagens bystyreflertall
kjøpte denne myen. 

Trues Trondheim av en gjeldsbombe?  

Det er to typer gjeld i kommunen.  En del av gjelda handler om tjenester som innbyggerne eller beboerne betaler direkte,
som vann og avløp,  renovasjon og kommunale boliger.  

Den gjelda vi må passe på ikke blir for stor slik at rentene tynger for mye er resten, bykassens gjeld.  

Denne gjelda er ved årsskiftet på 9 milliarder 200 millioner.  Den har ikke økt siden 2016 og vil ikke øke i 2019 heller. 
Trondheim Kommune har et kraftfond på 6 milliarder 760 millioner. Netto gjeld er på to og en kvart milliard.
Pr. innbygger er det 12 000.  

Ikke bare er det rettferdige krav som foreldrene til psykisk utviklingshemmede, stiller. Det fins ikke økonomiske argumenter for ikke å innfri det de ber om. 

Arne Byrkjeflot, medlem av Rødts bystyregruppe. 

Torsdag 20.12 ble det dårligste kommunebudsjett siden de rødgrønne overtok i 2003 vedtatt.  Spesielt ille er det for psykisk utviklingshemmede som år etter år utsettes for nedskjæringer og må vente lengre og lengre inn i voksenlivet for å få egen bolig. 
Når det endelig er blitt en norm for hvor mange ansette det skal være i barnehagen, så kutter de i bruken av vikarer når folk er syke. 
Ikke en gang eldreplanen innfris.  

I år har Rødt og SV laget felles budsjett. Mens Otterviks allianse flytter på 86 millioner så flytter Rødt og SV på 172 millioner,  
og innfrir der bystyreflertallet svikter. 

Da er det sikkert et uansvarlig budsjett? Nei,  ikke bare leverer Rødt og SV et budsjett med overskudd, vi leverer et budsjett med et overskudd på over 300 millioner.
Onkel Skrue 

Da de rødgrønne kom til makta så var de fornøyd med  budsjett som gikk i overskudd. De aller siste årene har de laget seg handlingsregler som gjør det umulig å lage et budsjett som sikrer velferden i Trondheim 

Utbytte fra Kraftfondet. 

Den nyeste handlingsregelen er at ikke ei krone av overskuddet fra kraftfondet skal gå til drift og velferd. 
Før salget av E-verket i 
2002 fikk Trondheim Kommune et utbytte som gikk rett i bykassa og ble brukt til drift og velferd.  
Så solgte Høyre og FrP E-verket med den begrunnelse at det ville gi mer til bykassa. Det gjorde det slett ikke, men overskuddet  gikk hvert eneste år til drift og velferd.  2019 er det første året at ikke ei krone skal gå til drift, alt skal gå til  investering. 

Slik forsvant 87 millioner fra budsjettet i 2019. 

Ekstraordinære avdrag. 

Det er lovbestemt at  avdrag på lån skal betales ut fra levetida på investeringene. Den er 34 år, kommunen betaler ned raskere, på 30 år.  

Slik forsvinner 47 millioner fra budsjettet i 2019. 

Men ikke bare skal det nedbetales raskere enn loven tilsier, i tillegg kommer ekstraordinære avdrag.  I 2019 på hele 229 millioner.   

Venstre-Sentrumalliansen strakk seg til å senke summen med 47 millioner, til 182 millioner. Slik forsvant 182 millioner fra budsjettet i Trondheim Kommune. 

Pengebingen. 

Sjøl om lån nedbetales u rekordtempo,  går kommunen med store overskudd.  I  2015 med 139 millioner, 2016 med 255 millioner , i 2017  med 440 millioner.  Vi vet allerede at overskuddet i 2018 vil bli over 200 millioner.  

Litt, svært lite,  av overskuddet går til drift og bedre velferd, Noe går til å øke egenkapitalen i Trondheim kommunale Pensjonskasse, men det aller meste går til  å bygge opp fond, som nå er oppe i 805 millioner. Det skal sikre kommunen i dårlige tider, men trenger vi over det doble av tapet under finanskrisa i 2010? 

Hvorfor spinkes og spares det  nær økonomien er god? 

Fordi Høyre og Adresseavisa i år etter år har hamret inn myten om gjeldsrammede Trondheim og  dagens bystyreflertall kjøpte denne myen. 

Trues Trondheim av en gjeldsbombe?  

Det er to typer gjeld i kommunen.  En del av gjelda handler om tjenester som innbyggerne eller beboerne betaler direkte., som vann og avløp,  renovasjon og kommunale boliger.  

Den gjelda vi må passe på ikke blir for stor slik at rentene tynger for mye er resten, bykassens gjeld.  

Denne gjelda er ved årsskiftet på 9 milliarder 200 millioner.  Den har ikke økt siden 2016 og vil ikke øke i 2019 heller.  Trondheim Kommune har et kraftfond på 6 milliarder 760 millioner. Netto gjeld er på to og en kvart milliard. Pr. innbygger er det 12 000.  

Ikke bare er det rettferdige krav som foreldrene til psykisk utviklingshemmede, stiller. Det fins ikke økonomiske argumenter for ikke å innfri det de ber om. 

Arne Byrkjeflot, medlem av Rødts bystyregruppe.