Påskebrev fra Ship to Gaza

The following is an excerpt. Vi hadde slett ikke tenkt oss at det skulle gå helt til påsken før vi fikk sendt ut et nyhetsbrev i 2021. Ekstraordinære tider har på ulike måter ført til forsinkelser, som har gjo
Les mer

Villaksen på ny rødliste 2021

The following is an excerpt. Villaks og villrein er nye arter på rødlista. Lirype og fjellrype er tatt ut av lista og regnes som livskraftige.            
Les mer