Portrett av Tone og Jostein Berg.

Det virker logisk at de også fant hverandre i de store fundamentale spørsmålene. Allerede etter en lang samtale første kvelden, oppdaget de mange felles standpunkt og verdier.

Det skjedde en tirsdag kveld, på et utested i Trondheim: I et tilfeldig møte, som har ført til et langt samliv. De fulgte sine instinkter, og etter fem dager ble de forlovet. Det er mange år siden nå.

De har begge sin historie som skilsmissebarn. Bakgrunnen trekker dem sammen, på tross av at de på mange måter har en veldig ulik oppvekst. De har en base hvor de lett finner sammen i politiske spørsmål. Spørsmål hvor livserfaring og menneskesyn speiler de politiske oppgavene de tar på seg.

De søker til roten av de maktstrukturene de utfordrer, for å finne kjernen i viktige politiske saker. Vervene og engasjementet smitter, og vever livene deres enda tetter sammen, både personlig og politisk.

Jostein og Tone

ET INTERVJU

TrønderRød møter Tone og Jostein en av de lune sommerkveldene hvor ingen steder er bedre å være enn i hjembyen Trondheim. De spør hvordan vi på en god måte skal gripe dette intervjuet an? «Ingen av oss er politisk interessante», får vi høre. Så feil kan man ta. De to sammen og hver for seg, har på ingen måte lukka livene sine inne i et vakuum. I kraft av sin nysgjerrighet og sine uttrykk, er de sentrale personer i mange viktige samfunnsspørsmål. Det gjelder kampen for selvråderetten for landet vårt. Møte med folk som har mistet noen av sine i selvmord. Arbeidet deres for å trygge psykisk sårbare. Ikke minst kan vi skrive mye om all de kulturelle initiativene.

De er aktive med mange verv som utfordrer urettferdighet, ulikhet og saker som vi alle vet veldig godt, ikke uten videre innkasserer heder og ære. Kamper de har reist på vegne av oss mange. Begge har styreverv i Nei til EU, hvor Jostein er fylkesleder. De er aktive i Helse og sosialpolitisk Forum i Rødt.  Samtidig som de er aktive i organisasjonen Leve, og trekker i tråder som frivillig i kulturarrangement. De har beveget seg sammen gjennom mange ulike livsfaser.

TILBAKEBLIKK

Det finnes ingen enkel måte å gi en kortversjon når vi oppsummere disse årene, men vi kan åpenbart se at musikken og kulturen har fulgt dem som en viktig livsnerve fra første stund. Tone brukte musikken tidlig som en escape-knapp og terapi, som hun beskriver. For Jostein ble musikken limet i gutteflokken med tre brødre. De er foreldre til Joakim. De bor på Nardo i et rekkehus med naturtomt, med gode naboforhold og i en frodig hageidyll. Stedet hvor Jostein trives aller best.

Deres politiske nerve har som sagt ikke oppstått i et lukket rom. Tone forteller om en turbulent oppvekst, hvor hun som tidlig tenåring ble en rebell, i opposisjon til de omkring seg og med et sterkt engasjement. I alle disse årene med mange aktiviteter og interesser, har det vært en rød tråd: Ønsket om å styrke psykisk helse og gi de psykisk sårbare en tydelig stemme. Arbeidet som erfaringskonsulent i Trondheim, ble derfor en unik mulighet, da det for første gang utlyst stillinger for noen få år siden. Nå er fagskoleutdanning for erfaringskonsulenter via KBT på sitt andre året, og vi håper at strukturen blir bra, både forbrukermiljøet og i psykisk helsevern.

«Jeg hadde et ønske om å dele mine erfaringer fra hvordan jeg selv opplevde recovery, for å gi motivasjon til andre. Jeg fikk arbeidssted hos et ambulant team, med KBT som hovedarbeidsgiver» «Vi fikk mye blest og ble vist stor interesse i starten, blant annet med et tosiders intervju i Adressa», forteller hun. «Men dessverre har arbeidet som erfaringskonsulent i Trondheim, fortsatt dårlige kår. De kommunale rammene for yrkesgruppen er utydelig og arbeidsforholdene er veldig krevende» «Vi må lære av Bergen kommune som har kommet mye lengre, slik at vi kan anvende de gode verktøyene faget har. Det vil styrke helsevesenet her i byen også». «Å finne veien for erfaringsrollen, er et av de viktigste målene for Helse og sosialpolitisk Forum i Rødt i Trondheim», mener Tone.

KONSERVATIV?

Jostein beskriver seg selv som konservativ. «Egentlig konservativ», som han sier. For ham innebærer det, mest av alt, å verne om norsk selvstendighet og suverenitet. «Han spør hvilke avtaler vi trenger nasjonalt og internasjonalt?» Han fortsetter: «Jeg prøver å se saken fra alles perspektiv, og ser at EØS har alvorlige konsekvenser for landet vårt». «Farene er undervurdert, og ikke minst underkommunisert i media», og han legger til med et sukk: «Sp får ikke brukt muligheten til å markere dette tydelig nok. Nei til EU er folkesjela vår». Han har arvet sitt engasjement fra nær familie. «Det var min mor som dro meg inn i arbeidet mot EU. Hun var ivrig opptatt av selvforsyning med egne råvarer og energi. Noe som vi dessverre i kraft av Acer, nå virkelig får føle på betydningen av, på kropp og sjel».

LEVE

Å leve med livets dype sår. Begge har mistet en av sine nære i selvmord. De har delt sine historier med oss. I organisasjonen Leve, deltar de i et kollektiv hvor de kan gå inn i smerten, en felles smerte, med spørsmål om skyld og ansvar. Der er de sammen om å trekke linjer som er viktige bidrag i arbeid med forebygging. For dem begge, er arbeidet i felleskapet Leve, av uvurderlig betydning.  

Den er ikke minst viktig for å håndtere egen sorg. På samme tid som de berømmer den gjensidige støtten de gir hverandre. Jostein har en klokskap og ro som er smittende, og som er viktig for Tone, forteller hun. Selv ønsker hun å skape trygghet i uttrykket sitt i det hun går inn i politiske saker. Hun har behov for finne sine egne grenser i arbeidet.

VERDIER

Spørsmålet er alle menneskers likeverd. Et samfunn hvor menneske står i sentrum. Verdier som det er vanskelig å formidle på kapitalismens vilkår, når ytringsfriheten er ufri og under kontroll.

Det gjelder i mange sammenhenger. For Tone handler det også om utnytting av folk: «Jeg har en bekymring når det gjelder utviklingen av frivillighet». «Den skal være en veiskulder, og ikke en funksjon som erstatter faste betalte offentlige stillinger». «Her må kommune og politikere stå opp for tydelige retningslinjer».

Tone foreslår at det gjøres en registrering av antall timer, med en grense for hvor mange timer frivillighet for en periode som er fornuftig. «Alt for mange samfunnsoppgaver blir dessverre lagt til de frivillige, og det er gratisarbeid og utnytting». Vi trenger forutsigbare jobber som sikrer folks likeverd.

KARAMELLEN

Vi har stoff til en mye større fortelling om Tone og Jostein, hvis vi henter inspirasjon fra de mange reisene de har vært sammen om. Historier fra folkelige og kulturelle hjørner av verden. Uten signalsymboler og turisme jag, men med nærhet til steder folk lever og bor. «Det er karamellen i livet vårt», for dem begge. De bygger sosial kapital som er et av grunnvilkårene i arbeidet for et bedre samfunn. Et engasjement de har forpliktet seg til i felleskapet.

Tone er en av våre pioner i avisa TrønderRød. Hun har skapt design og utviklet ideen. Som mangeårig skribent har hun også stiftet sitt eget magasin med søkelys på erfaringsarbeid og sentrale helsespørsmål. Her kan dere følge hennes arbeid og finne inspirasjon til videre arbeid. www.ekmagasinet.no

 1. FUNFACT***
  Historisk fakta om avisa TrønderRød, som Emil Jonas hadde første utkast til, nettstedets fikk navnet TrønderRødt, som var Josteins N Bergs, forslag, og fargekoden, #993333 ble ble laget på malerbutikken til Reidar Olsen (beste far av Kjell-Erik K Olsen) en gårdsfarge som er mye brukt på norske låver.
  Høsten 2017 hadde prosjektgruppa åpent møte på P14, Prinsensgt 14, der alle Rødtmedlemmer ble invitert til oppstartsmøte.
  Avisa ble aldri formelt innlemmet i noen vedteker, eller demokratisk prosess Trondheim.
  TrønderRødt fikk endel kritikk for sin fre form, og valgte derfor og endre domenet til TrønderRød, for ble uavhengig og uten direkte partitilknytttet.

  Avisa TrønderRød er fortsatt en redaktørstyrt/redaksjonsstyrt og uavhengig nettavis, som med god kvalitet har skapt sosialistisk journalistikk,
  som bidrar til mobilisering og politisk debatt i Trøndelag. Uten betalingsmur skapes den av mange frivllige bidrag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.