Artsuttynning

Artsuttynning og utrydding

The following is an excerpt. Vi står midt i en av de verste masseutryddelsene i jordas historie. De siste 50 åra har verdens ville dyrebestander blitt redusert med nesten 70 prosent. Opptil én million arter st
Les mer