elbiler

Veksten i antall biler må stoppes

The following is an excerpt. Norges klimagassutslipp reduseres sakte. Fra 1990 til 2021 har det vært en reduksjon på under 5 prosent. Dette i sterk kontrast til den offisielle målsettingen på minst 55 prosent
Les mer