Helsetjeneste

Et todelt helsevesen

The following is an excerpt. Helseministerens sykehustale var en brutal påminnelse om hvor langt vi har kommet med å bygge ned vårt offentlige helsevesen. Det er god grunn til bekymring. Hege Ulstein hadde 14.
Les mer

Bør fastlegeordningen videreføres?

The following is an excerpt. Neppe i den forfatning ordningen er i dag. Fastlegeordningen har i løpet av noen få år smuldret opp i fragmenter.  Etter min oppfatning har fastlegen blitt en tjenesteleverand
Les mer

Et feminisert hjelpeapparat?

The following is an excerpt. Over en lang periode har det vært en voldsom feminisering av hjelpeapparatet. Den delen av hjelpeapparatet som tar seg av psykososiale utfordringer og problemer har en særlig utfor
Les mer