krigsforbrytelser

Gazas glemmebok

The following is an excerpt. Hver gang blir vi fortalt det samme: Israel bomber terrorister. Har ikke mediene langtidsminne? Israel har rett til selvforsvar, sies det, mot Hamas, mot Palestinsk Islamsk Jihad (
Les mer

Hevnen er søt!

The following is an excerpt. Opp gjennom vår verdens historie har det blitt begått uhyrlige grusomheter. I gitte omstendigheter, av stort sett alle folkeslag og kulturer. Massemyrderiene i Indonesia på 1960 ta
Les mer