masseutrydding

Artsuttynning og utrydding

The following is an excerpt. Vi står midt i en av de verste masseutryddelsene i jordas historie. De siste 50 åra har verdens ville dyrebestander blitt redusert med nesten 70 prosent. Opptil én million arter st
Les mer

Artsutrydding

The following is an excerpt. Vi står midt i en av de verste masseutryddelsene i jordas historie. De siste 50 åra har verdens dyrebestander blitt redusert med hele 68 prosent. Opptil én million arter står i far
Les mer