miljøkrise

Skogsdriften må legges om

The following is an excerpt. Flatehogst og planting har i løpet av en mannsalder endret det meste av Norges produktive skogareal til «industriskog», der økonomisk utbytte prioriteres foran naturverdiene, mener
Les mer

Meningsløs jakt

The following is an excerpt. I Norge er det jakt på blant annet ærfugl, storskarv, havelle, svartand, rugde, enkeltbekkasin, nøtteskrike og jerpe. Vi jakter på rødlistede arter, arter med små bestander, arter
Les mer