problemløsning

Byråkratiske Illusjoner

The following is an excerpt. Det norske byråkrati lider av kronisk lærevegring, slik at man gjentar de samme feilene om og om igjen, hvilket Albert Einstein betegnet som galskap: Galskap er å gjenta de samme f
Les mer