skogen

Skogsdriften må legges om

The following is an excerpt. Flatehogst og planting har i løpet av en mannsalder endret det meste av Norges produktive skogareal til «industriskog», der økonomisk utbytte prioriteres foran naturverdiene, mener
Les mer