truede arter

Meningsløs jakt

The following is an excerpt. I Norge er det jakt på blant annet ærfugl, storskarv, havelle, svartand, rugde, enkeltbekkasin, nøtteskrike og jerpe. Vi jakter på rødlistede arter, arter med små bestander, arter
Les mer

Artsuttynning og utrydding

The following is an excerpt. Vi står midt i en av de verste masseutryddelsene i jordas historie. De siste 50 åra har verdens ville dyrebestander blitt redusert med nesten 70 prosent. Opptil én million arter st
Les mer