usosialt

Boligpolitikk for de rike?

The following is an excerpt. Folkevalgte i Trondheim sier til oss at de har vært urolig for boligpolitikken i mange år. Med god grunn. Det føres en boligpolitikk for dem som har best råd og de som klarer seg s
Les mer